02 đề thi tiếng Anh lớp 6 và mẹo làm bài (phần 1)

Bộ sưu tập 10 đề thi tiếng Anh lớp 6 sẽ giúp cho các bạn học tiếng Anh tiểu học và chuẩn bị lên cấp 2, đang học lớp 6 có được trải nghiệm học tập tích cực trong quá trình rèn luyện ngữ pháp tiếng Anh nói riêng và các kỹ năng đi kèm như kỹ năng nghe hoặc kỹ năng viết. Dưới đây là 02 đề đầu tiên 

Đề thi tiếng Anh lớp 6

Trong đề thi này, phần bài được đánh giá khó nhất là phần Đọc hiểu. Ở đó học sinh sẽ tìm hiểu về Ngày Lễ Thanksgiving. Đây được coi là một chủ đề mới đối với người học – mặc dù các bạn trẻ đã được trải nghiệm qua ngày lễ nhưng để đọc hiểu tài liệu này học sinh cần đọc kỹ đề bài, tra từ vựng trước và tìm ra được điểm kết nối giữa bài đọc và câu hỏi.

Đề thi tiếng Anh 6

Các bước làm đọc hiểu

  • Bước 1: gạch chân vào các Key words trong bài đọc hiểu. Các Key words này được hiểu là các từ vựng chứa thông tin chính của bài. Phần keywords được gạch chân bằng bút đỏ trong ảnh được trình bày bên dưới
  • Bước 2: gạch chân vào key words trong phần câu hỏi và câu trả lời. Đề thi sẽ cung cấp 04 đáp án. Keywor được gạch chân bằng màu xanh.
  • Bước 3: tìm điểm chung của bài đọc và các lựa chọn đáp án A, B, C, D.
  • Kết quả: học sinh có thể dễ dàng nhận thấy rằng đáp án đúng là đáp án C vì thông tin trùng khớp với thông tin trong bài đọc.

Ví dụ:

Thanksgiving Day is a holiday that Americans celebrate the honor of everything the country offered to their ancestors, who were among the first immigrants to the United States. When they first came to America, they saw that there were enough food and opportunity for everyone. They were even helped by the Indians, who taught them how to grow all kinds of new vegetables, such as corn and yams, or sweet potatoes.

On Thanksgiving Day, it is traditional to eat a big meal together. Americans eat food that was found here by their ancestors. They usually eat turkey with sweet potatoes, Indian corn bread, and have pumpkin pie for dessert.

Every Thanksgiving Day, a giant parade is held by one of the most famous department stores in New York. It is an annual event. And at the end of the parade, children can even see Santa Claus, who is visiting from the North Pole. Santa Claus is invited to remind children and parents that Christmas is not far away.

26.Thanksgiving Day is celebrated.

A. to honor the new country

B. to remind people of cold winter

C. to honor their ancestors

D. to remind people of Indians

De Lop 6

Link download full đề tại đây : LINK ĐỀ THI SỐ 1

(Trong trường hợp, bạn đọc không thể download tài liệu, vui lòng liên hệ với Admin)

Đề thi số 2 tiếng Anh lớp 6

Điều học sinh cần lưu tâm ở đề thi số 2, lại chính là bài chia động từ đúng. Đây là phần bài không dễ vì nhiều học sinh vẫn nhầm lẫn cấu trúc sử dụng của các thời động từ trong quá trình xử lý bài tập

de thi so 2
Ở phần thi này nếu học sinh chú ý sẽ thấy có 03 câu ở thời hiện tại tiếp diễn. Đó là câu 17, 18 và câu số 20. Đồng thời có 1 câu ở thời tương lai.

  • Câu số 17. Sử dụng thời hiện tại tiếp diễn. Ví trong câu xuất hiện dấu hiệu thời gian: “at the moment”
  • Câu số 18. Sử dụng thời hiện tại tiếp diễn. Ví trong câu xuất hiện dấu hiệu thời gian: “now”
  • Câu số 19. Sử dụng thời tương lai BE GOING TO. Vì trong câu xuất hiện ‘is going” và động từ cần biến đổi là động từ TO DO – VISIT
  • Câu số 20. Sử dụng thời hiện tại tiếp diễn. Ví trong câu xuất hiện dấu hiệu thời gian: “now”
    dap an de thi 2

Link download full đề tại đây: LINK ĐỀ THI SỐ 2

(Trong trường hợp, bạn đọc không thể download tài liệu, vui lòng liên hệ với Admin)

Chúc các bạn thành công!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *