Hiện tượng Clipping (cắt từ) trong tiếng Anh

Thu gọn từ vựng là một trong những dang thức khiến cho từ vựng đó không thể sử dụng trong những ngữ cảnh trang trong. Ví dụ, thay vì sử dụng REFRIGERATOR, chúng ta viết tắt thành FRIDGE, hoặc thay vì GOODBYE từ BYE sẽ được sử dụng.

 • I’ll meet you in the LAB (= LABoratory)
 • We should put an AD  (= ADvertisemet)
 • Shall I (telePHONE) PHONE them?
 • Her sister’s a vet (VETerianary surgeon)
 • What’s on telly tonight? (TELEvision)

Theo BBC British Council thì hiện tường Clipping là cách  mà một từ vựng mới được sáng tạo thông qua việc cắt gọn 1 từ rất dài, thường là giảm lực thành 1 từ đơ nâm. Rất nhiều từ vựng đã biến thành sland hoặc những từ ngữ rút gọn.

Clipping

Clipping còn được gọi là TRUNCATION hoặc SHORTENING

Ví dụ;

 • SPEC = speculation
 • VET = veteran

Có bao nhiêu dạng Clipping

A – BACK CLIPPING: lược bỏ đuôi

 • AD = ADvertisement
 • Cable = CABLEgram
 • Doc = DOCtor
 • Exam = EXAMination
 • Fax = FACsimile
 • Gas = GASoline
 • Gym = GYMnastics, gymnasium
 • Memo = MEMOrandum
 • Pub = PUBlic house
 • Pop = POPular music

B – FORE CLIPPING (lược đi phần đầu)

 • Chute = paraCHUTE
 • Coon = racCOON
 • Gator = alliGATOR
 • Phone = telePHONE

C – MIDDLE CLIPPING (lược  từ đi còn phần giữa)

 • Flu = inFLUenza
 • Fridge = reFRIGErator

D – COMPLEX CLIPPING: sự lược bỏ phức hợp.

Phần clipping này cũng xuất hiện trong các danh từ ghép. Sự lược bỏ phức hợp này là một phần trong quá trình lược bỏ trong câu ghép, cả hai từ đều bị lược bỏ

 • Cablegram = cable telegram
 • Op art = OPtical art
 • Org-man = ORGanization man
 • Linocut = LINoleum cut
 • Navicert = NAVIgation certificate

Khi cả hai phần đều bị lược bỏ, ví dụ như từ navicert, từ vựng này sẽ khá trở nên phức tạp và có thể được coi là kết quả của clipping hoặc blending

Hi vọng phần kiến thức này của Luyenthithcsthpt.com đã giúp bạn hiểu thêm phần nào về hiện tượng Clipping trong tiếng Anh và ứng dụng trong thực tiễn.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *