Đề thi vào 10 – Đề số 2

Lop10

Chào mừng các con

Hôm nay chúng ta sẽ làm đề thi kiểm tra vào lớp 10.

Các bạn thực hiện các yêu cầu

  • Điền đầy đủ Họ tên, lớp sau khi kết thúc bài thi
  • Kiểm tra lại các câu trả lời của mình trước khi Submit bài thi

Họ và tên
Lớp học tại Tâm Nghiêm
Số điện thoại