Đề thi lớp 6 – Đề số 3

Lop 6

Chào mừng các con

Hôm nay chúng ta sẽ làm đề thi kiểm tra năng lực lớp 6.

Các bạn thực hiện các yêu cầu

  • Điền đầy đủ Họ tên, lớp sau khi kết thúc bài thi
  • Kiểm tra lại các câu trả lời của mình trước khi Submit bài thi

Họ và tên
Lớp học tại Tâm Nghiêm
Họ tên Cha Mẹ
Số điện thoại