Cấu trúc By The Time trong tiếng Anh được sử dụng như thế nào?

Cấu trúc by the time xuất hiện khá phổ biến trong ngữ pháp tiếng Anh. Cấu trúc này đóng vai trò như một liên từ và sử dụng phổ biến trong cả văn nói và văn viết. By the time khi kết hợp với các chủ ngữ và vị ngữ cùng các thì sẽ tạo nên những câu có với ngữ nghĩa cụ thể hơn. Vậy cách sử dụng by the time trong tiếng Anh là như thế nào? 

Cấu trúc By The Time là gì?

Trong tiếng Anh thì cấu trúc By The time được sử dụng như một liên từ để thể hiện rằng điều gì đó đã xảy ra không muộn hơn thời gian đã quy định trước. Nói cách khác thì By the time được để nói hành động xảy ra đúng với thời gian đã quy định hoặc là sớm hơn thời gian chỉ định. 

Hãy cùng xem xét một số ví dụ như sau:

 • By the time I was 18, I had already save enough money for my 4-year college (Khi tôi vừa 18 tuổi thì tôi vừa tiết kiệm đủ tiền cho 4 năm đại học của mình).
 • By the time I was 18, I was driving the car (Khi tôi vừa đủ 18 tuổi thì tôi đã lái xe ô tô).

By The Time

Trong tiếng Anh, cấu trúc by the time còn được sử dụng với hàm ý là nói điều gì đó bất thường. Việc họ thực hiện một điều gì đó ở độ tuổi trẻ hơn so với hầu hết mọi người thì cấu trúc này được sử dụng. Ví dụ 1 cho thấy, rất ít người vừa 18 tuổi có thể tiết kiệm đủ tiền cho 4 năm đại học nhưng đây với ví dụ này thì nhân vật đã có đủ số tiền đó và đây là một điều khá bất thường.

Ngoài by the time, câu tường thuật cũng là một cấu trúc ngữ pháp dễ dàng ăn điểm trong đề thi THPT. Đừng mất điểm tại các câu dễ nhé.

Về cấu trúc By The Time và cách sử dụng trong tiếng Anh

Một số cấu trúc by the time trong các thời tiếng Anh được sử dụng phổ biến

By the time trong thì hiện tại đơn

Đối với by the time trong thì hiện tại đơn thì cấu trúc này được dùng để diễn tả hành động được hoàn thành tại thời điểm ở hiện tại hoặc trong tương lai. Công thức sẽ như sau:

BY THE TIME + S1 + V1 (hiện tại đơn), S2 + V2 (tương lai đơn/ tương lai hoàn thành).

Lưu ý về động từ TOBE sẽ như sau:

 • By the time + S1 + is/am/are+…+S2 will + V2 (Dạng nguyên mẫu không có to)
 • By the time + S1 + is/am/are +…., S2 + will have + V2(ed/ dạng PII

Lưu ý về động từ thường sẽ như sau:

 • By the time + S1 + V(s/es), S2 + will + V-inf
 • By the time + S1 + V(s/es), S2 + will have + V-ed/PII

Hãy cùng xem xét một số ví dụ như sau:

 • By the time she receive his reply, he will be in New York City (Khi cô ấy vừa nhận phản hồi của anh ấy thì anh ấy đã ở thành phố New York rồi)
 • By the time Mina is 16, she will move to the US to visit her grandparents (Khi Mina tròn 16 tuổi thì cô ấy đã đến Hoa Kỳ để thăm ông bà của mình).

By The Time Su Dung Nhu The Nao

Trong thì quá khứ đơn

Đối với by the time trong thì quá khứ đơn thì cấu trúc này được dùng để nhấn mạnh một hành động đã xảy ra trong quá khứ và đã có một hành động nào đó khác xảy ra trước đó nữa.

Cấu trúc sẽ như sau:

 • Đối với động từ TOBE:
BY THE TIME + S1 + WAS/WERE + … + S2+ HAD+ V(ED/PII)
 • Đối với động từ thường:
BY THE TIME + S1 + V1 (ED/P1), S2 + HAD + V(ED/PII)

Hãy cùng xem xét một số ví dụ như sau:

 • By the time called me, I had already slept (Vào lúc cô ta gọi tôi thì tôi vừa đi ngủ)
 • By the time I was tired, I had finished my study for the final exam (Tôi đã rất mệt mỏi ngay khi tôi học xong cho bài thi cuối cùng).

Về cấu trúc By The Time và cách sử dụng trong tiếng Anh

Cách phân biệt cấu trúc By The Time và When/Until

Đối với by the time và when thì 2 loại cấu trúc và từ vựng này đều mang chung một ý nghĩa đó là “khi, vào thời điểm…”. Tuy có cùng nghĩa nhưng cách sử dụng lại khác nhau để diễn tả mức độ cũng như là mục đích khác nhau của câu muốn diễn đạt. Cụ thể của sự khác biệt như sau:

CẤU TRÚC BY THE TIME WHEN
 • Cấu trúc này được dùng để nhất mạnh một cách chính xác về mức độ của mốc thời gian hay thời điểm xảy ra hành động, xảy ra sự vật và hiện tượng
 • When thì được dùng để nhấn mạnh hành động ngay tại thời điểm nói và thời gian ở đây không cụ thể mà mang tính chung chung, có thể là 1 đoạn thời gian hoặc 1 khoảng thời gian nào đó.

Hãy cùng xem xét một số ví dụ như sau:

 • By the time she went to my house, I had gone to bed (Ngay khi cô ấy đến nhà tôi thì tôi đã đi ngủ rồi).
 • When I was a child, I usually played football with my friends (Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thường đi chơi đá bóng với các bạn của mình).

Khái niệm cách phân biệt by the time

Cách sử dụng khác nhau

Ngoài ra when còn có thể sử dụng diễn tả ngay tại thời điểm, thời gian nào đó thì có 1 sự việc khác đang/ sẽ xảy ra. Điều này by the time không có.

Ví dụ: I think when we get to his house, he will be running( Tôi nghĩ khi chúng ta tới nhà anh ấy, anh ấy sẽ đang chạy bộ)

Hành động khi tới nhà được sử dụng tại thời điểm nói diễn ra trong lúc hành động đang chạy bộ.

 BY THE TIME UNTIL
 • Thể hiện rằng hành động hay sự việc kết thúc khi có hành động và sự việc khác bắt đầu
 • Ví dụ: By the time it rained, we already got home
 • Thể hiện hành động hay sự việc diễn ra cho đến khi hành động khác tiếp diễn
 • Ví dụ: I can’t finish my project until my teacher comes.

Trên đây là những kiến thức liên quan đến cấu trúc by the time, một cấu trúc phổ biến trong tiếng Anh. Hy vọng luyên thi THPT sẽ giúp các bạn có thêm được kiến thức trước khi bước vào kỳ thi THPT đầy cam go. 

Chúc các sĩ tử thành công

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *