4 dạng bài tìm lỗi sai trong đề thi tiếng Anh THPT năm nào cũng gặp

Các sỹ tử đã chuẩn bị đến đâu trong giai đoạn tăng tốc này? Dạng bài nào đang làm khó các bạn? Hãy dành ra một chút thời gian cùng Tâm Nghiêm điểm lại một số điều quan trọng trong cách làm dạng bài tìm lỗi sai trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia nhé.

Đánh giá tổng quan về dạng bài tìm lỗi sai

Dạng bài tìm lỗi sai là một dạng bài vô cùng quen thuộc trong khi luyện thi tiếng Anh THPT Quốc gia môn tiếng Anh. Chỉ chiếm trọng số rất nhỏ khoảng 6% trong đề thi nhưng lại vô cùng quan trọng. Với 3 câu hỏi phân hóa ở mức độ khác nhau nhằm phân loại thí sinh khá và giỏi. Đề thi thường tập trung vào kiểm tra ngữ pháp và từ vựng với 2 câu hỏi thuộc phần ngữ pháp và 1 câu hỏi cho phần từ vựng.

Dang Bai Sua Loi Sai De Thi Thpt
Ma trận đề thi dạng bài tìm lỗi sai

Trong đề thi 4 năm gần nhất và đề thi minh họa mới nhất của Bộ GD&ĐT năm 2023 thì dạng bài tìm lỗi sai được phân thành 3 mức (nhận biết, thông hiểu và vận dụng cao). Với những lỗi sai tương tự nhau là thì của động từ, phép quy chiếu và từ vựng. Thí sinh nắm rõ ma trận và cấu trúc đề thi là đã có thể có cơ hội nắm chắc trong tay 0.6 điểm cho dạng bài này.

Các lỗi sai phổ biến trong đề thi THPT Quốc gia

Sai về thì của động từ

Đề thi sẽ có một câu cho dạng viết sai và chia động từ chưa đúng ở dạng quá khứ hoặc hiện tại, tương lai. Thí sinh cần hiểu rõ và kiểm tra các quy tắc ngữ pháp liên quan đến động từ, xác định thì và dạng động từ cần chia.

Đây là một trong những dạng bài dễ mất điểm, nếu các bạn không chú trọng vào ôn tập phần này.

Loi Hay Mac Phai Trong De Thi Sua Loi Sai

Trích đề thi năm 2021 

Sai về đại từ quan hệ 

Mỗi đại từ quan hệ đều có một cách dùng riêng. Vì vậy cần lưu ý xem xét ngữ cảnh và cách sử dụng phù hợp. Ví dụ như “which” thay thế cho những danh từ chỉ vật và đóng vai trò là chủ ngữ trong câu. “whom” được dùng để thay thế cho tân ngữ chỉ người hoặc chỉ vật…

Sai Menh De Quan He

Trích đề thi năm 2021

Sai về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Quy tắc cơ bản nhất của sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ đó là chủ ngữ ở số ít thì sẽ chia động từ ở dạng số ít. Nếu chủ ngữ ở dạng số nhiều thì động từ sẽ chia ở dạng số nhiều.

Sai Su Hoa Hop Chu Ngu Dong Tu

Trích đề thi năm 2021

Sai hình thức so sánh

Có 3 hình thức so sánh: So sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Bạn có thể nhìn vào các dấu hiệu nhận biết giữa các thì để đưa ra phán đoán đó là dạng so sánh nào.

Đối với so sánh ngang bằng thì dấu hiệu nhận biết là “as…as”. So sánh hơn thì sẽ có “than”. So sánh nhất thì sẽ có “the + adj-est” hoặc “the most +adj”.

Sai về từ vựng

Đây là một trong những lỗi sai phổ biến nhất mà hầu như đề thi các năm đều có. Dạng lỗi sai này thường được ra ở mức vận dụng cao. Thí sinh cần nắm chắc nghĩa của từ cũng như hiểu được ngữ cảnh của câu để tìm ra đáp án đúng.

Sai Tu Vung

Trích đề thi năm 2022

Các em có thể tìm đọc bài viết

Các phương pháp để học để làm nhanh dạng bài tìm lỗi sai

Không chỉ đối với dạng bài này mà đối với bất cứ một dạng bài nào đều yêu cầu thí sinh cần phải có một nền tảng kiến thức vững vàng. Nắm chắc được cấu trúc và ma trận đề cũng chính là một ưu thế giúp các bạn có thể loại trừ được một số đáp án.

Ngoài ra, để cải thiện khả năng làm dạng bài tìm lỗi sai bạn cần luyện tập thật nhiều. Không gì bằng luyện tập, càng luyện tập nhiều sẽ rèn cho bạn khả năng phán đoán và nhận biết lỗi sai. Bạn có thể tìm và tham khảo các tài liệu trên mạng cũng như từ thầy cô giáo của mình.

Ghi chú lại những lỗi sai để tránh lần sau không mắc phải lỗi đó. Bởi một lần sai là một lần nhớ. Hãy ghi lại điều đó sẽ giúp bạn nhận ra các lỗi tương tự trong những lần làm bài tiếp theo.

Mẹo làm bài tìm lỗi sai trong quá trình thi

Trong quá trình làm bài thi THPT Quốc gia đòi hỏi thí sinh cần có sự tập trung cao độ và phân bố thời gian làm bài hiệu quả. Với 3 câu chúng ta không nên dành quá nhiều thời gian cho dạng bài này. Hãy tham khảo một số mẹo dưới đây để làm bài hiệu quả hơn nhé:

 • Đọc toàn bộ câu và xem xét các lỗi sai để có một cái nhìn tổng quát về câu và cấu trúc của câu.
 • Đọc từng phần để phát hiện lỗi sai của câu.
 • Kiểm tra nghĩa của câu để xem chúng có sự mâu thuẫn trong câu hay không.
 • Chú ý đến các dấu hiệu nhận biết của các thì để xem động từ đã chia đúng dạng hay chưa
 • Xem xét các từ vựng có thể gây nhầm lẫn trong bài để xem nó đã phù hợp với ngữ cảnh của câu hay chưa
 • Nếu được hãy cố gắng nhớ lại ma trận đề thi để giúp bạn loại trừ, cũng như suy luận được đáp án của câu.

Một số ví dụ luyện tập về dạng bài tìm lỗi sai

Câu 1: Before the newspaper became widespread, a town crier had walked throughout a village or town singing along the news.

A. crier                         B. singing along                          C. had walked                     D. widespread

Đáp án B. singing along

 • Sing along: hát cùng nhau
 • Sing out: hát hoặc nói thật to, rõ ràng

Sửa: singing along → singing out

Dịch nghĩa: Trước khi báo chí trở nên phổ biến, một người bán dạo trong thị trấn đã đi khắp làng hoặc trị trấn đọc to tin tức.

Câu 2: A public spending programme is out of the question in the current economical climate.

A. spending                    B. is                         C. the                             D. economical
Đáp án D. economical

 • economical: tiết kiếm # economic: thuộc kinh tế
 • economic climate: môi trường kinh tế

Dịch nghĩa: Một chương trình chi tiêu công là bất khả thi trong môi trường kinh tế hiện nay.

Câu 3: According to the latest news from the earthquake site, two-thirds of the city have been destroyed.

A. to

B. latest

C. two-thirds

D. have
Đáp án D. have

Với chủ ngữ chỉ phân số, ta phải dựa vào danh từ sau “of” để chia động từ

 • city (n): thành phố → danh từ số ít → động từ chia số ít

Sửa: have → has

Dịch nghĩa: Theo tin tức mới nhất từ nơi động đất, hai phần ba thành phố đã bị phá hủy.

Câu 4: Linda is the more capable of the two girls who has tried out for the party in the play.

A. the more

B. of the

C. who has

D. in the play
Đáp án C. who has

 • the two girls: 2 cô gái → danh từ số nhiều → động từ chia số nhiều

Sửa: who has → who have

Câu 5: One of the keys to survival of animals is its ability to adapt to changes in the environment.

A. the keys

B. animals

C. adapt to

D. its ability
Đáp án D. its ability

 • Cấu trúc: tính từ sở hữu + danh từ: chỉ sở hữu của ai, cái gì

animals → danh từ số nhiều → tính từ sở hữu là “their”

Dịch nghĩa: Một trong những chìa khóa cho sự sống còn của động vật là khả năng thích nghi với những thay đổi của môi trường của chúng.

Câu 6: It is your generosity who I am impressed more than anything else.

A. it

B. who

C. more

D. anything else

Đáp án B. who

Đổi who → that/which để đám bảo đúng cấu trúc nhấn mạnh.

Dịch nghĩa: Đó là sự hào phóng của bạn điều mà tôi ấn tượng hơn bất cứ điều gì khác.

Câu 7: It was CFCs, which were used in aerosols, refrigerators and solvents, which made the dangerous hole in the ozone layer over Antarctica.

A. CFCs

B. were used

C. which

D. over

Đáp án C. which

Đây là câu nhấn mạnh chủ ngữ chỉ vật nên phải đổi which → that

Dịch nghĩa: Chính CFCs, hợp chất được sử dụng trong bình xịt, tủ lạnh và dung môi, đã tạo ra một lỗ hổng nguy hiểm trong tầng ozon phía trên Nam Cực.

Câu 8: The streets are crowded with a population when have no interest in learning.

A. are

B. with

C. when

D. no interest
Đáp án C. when

Đại từ who thay thế cho danh từ chỉ người với chức năng là chủ ngữ

Sửa: when → who

Câu 9: What we know about certain diseases are still not sufficient to prevent them from spreading easily among the population.

A. What we know about

B. are

C. from spreading

D. among

Đáp án B. are

Câu này sai về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Mệnh đề đứng đầu câu làm chủ ngữ, động từ chia số ý.

Sửa: are → is

Câu 10: Food prices have raised so rapidly in the past few months that some families have been forced to alter their eating habits.

A. raised

B. in

C. been forced

D. habits

Đáp án A. raised

Đổi raised → risen

 • rise (rose, risen): là nội động từ, mang nghĩa dậy, đứng dậy, mọc, lên cao, nổi lên, tăng lên
 • raise (raised): là ngoại động từ, mang nghĩa nâng lên, kéo lên, dơ lên, nuôi trồng, nâng cao tiếng,…

Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi mà Luyện thi  Tâm Nghiêm  mang đến đã giúp bạn có thêm những kiến thức để vững bước trong hành trình chinh phục khó khăn phía trước. Chúc các sỹ tử có một mùa thi thành công nhé.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *