3 lưu ý giúp bạn đạt điểm tối đa khi làm dạng bài phát âm -s, -es, -ed trong đề thi THPT

Dạng bài phát âm trong cấu trúc đề thi tiếng Anh THPT cũng là một nỗi sợ đối với nhiều thí sinh, đặc biệt đối với những ai chưa nắm rõ quy tắc. Tuy nhiên, để làm được dạng bài này thì không gì là không thể.

Hãy để luyenthithcsthpt.com giúp bạn nắm rõ các quy tắc phát âm -s, -es, -ed. Khi đã nắm được kiến thức quan trọng thì hãy cùng luyện tập cùng chúng tôi nhé!

Tổng quan về dạng bài phát âm -s, -es, -ed

Để có thể chinh phục được 9+ trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia thì việc nắm vững kiến thức, ngữ pháp là chưa đủ. Thí sinh có thể dễ dàng mắc lỗi sai kể cả những câu “cho điểm”. Điển hình là dạng bài phát âm -s, -es, -ed. Trong đề thi sẽ chỉ xuất hiện một câu phát âm đuôi -s, -es, hoặc -ed ở mức độ nhận biết. Chỉ 0.2 điểm nhưng lại có thể thay đổi được rất nhiều thứ.

Dang Bai Phat Am S Es Ed

Bên cạnh việc nắm được lý thuyết thì bạn cần chăm chỉ luyện tập để có thêm kỹ năng cũng như tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Mỗi lần phạm lỗi là một lần bạn đang bổ sung thêm kiến thức cho mình rồi đó. Để giúp các sỹ tử ôn thi trong giai đoạn nước rút, Tâm Nghiêm sẽ tổng hợp lại kiến thức phát âm đuôi -s, -es và -ed. Ngoài ra sẽ có một số ví dụ để giúp các bạn nắm vững kiến thức hơn.

Dạng bài từ đồng nghĩa – trái nghĩa trong đề thi THPT cũng được xem là một dạng bài quan trọng đem lại điểm số cao cho các em vì vậy đừng mắc 3 sai lầm sau khi ôn tập nhé. Xem chi tiết tại đây

Cách phát âm đuôi -s, -es

 • Quy tắc số 1: Chúng ta phát âm là /s/ khi từ đó kết thúc bằng các âm /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/. Để dễ ghi nhớ chúng ta có thể đọc theo câu sau: phở (p) tái (t) không (k) fải (f) thế (θ).
 • Quy tắc số 2: Chúng ta phát âm là /iz/ khi từ đó kết thúc bằng các âm /s/, /∫/, /t∫/, /z/,/dʒ/, /ʒ/. Hoặc có thể giúp các bạn dễ nhớ hơn là khi các từ kết thúc bằng chữ cái -s -z, -x, -ge, -ce, -ss, -ch, -sh.
 • Quy tắc số 3: Chúng ta phát âm là /z/ với những âm còn lại.

Phat Am S Es

Cách phát âm -s/ -es

Bài tập bổ sung

Câu 1:                  A. happens                        B. glances                      C. precedes                        D. maintains

Câu 2:                  A. days                              B. speaks                       C. dates                              D. kits

Câu 3:                  A. maps                             B. laughs                        C. calls                               D. costs

Câu 4:                  A. attempts                        B. learns                         C. obeys                             D. studies

Câu 5:                  A. chooses                        B. clothes                        C. encourages                    D. boxes

Câu 6:                  A. misses                          B. goes                            C. leaves                            D. potatoes

Câu 7:                  A. clothes                          B. bosses                        C. boxes                             D. couches

Câu 8:                  A. horses                          B. faces                            C. rises                              D. places

Câu 9:                  A. surfaces                       B. temples                        C. exercises                      D. pages

Câu 10:                A. leaves                          B. brings                           C. looks                             D. plays

Câu 11:                A. takes                            B. develops                       C. volumes                       D. laughs

Câu 12:                A. airports                        B. ways                             C. questions                      D. pictures

Câu 13:                A. leaves                          B. coughs                         C. hires                              D. brings

Câu 14:                A. decides                        B. combines                      C. lives                              D. appoints

Câu 15:                A. bushes                         B. wishes                          C. researches                    D. headaches

Câu 16:                A. dislikes                        B. exchanges                    C. completes                      D. escapes

Câu 17:                A. amuses                       B. purses                           C. blouses                          D. pleases

Câu 18:                A. chooses                      B. houses                          C. mixes                             D. breathes

Câu 19:                A. supports                     B. computers                      C. machines                      D. armchairs

Câu 20:                A. biscuits                       B. vegetables                     C. magazines                     D. newspapers

Đáp án:

1B 2A 3C 4A 5A 6A 7A 8C 9B 10C
11C 12A 13B 14D 15D 16B 17B 18A 19A 20A

Cách phát âm đuôi -ed

Cũng giống như cách phát âm -s, -es, phát âm đuôi -ed cũng có 3 quy tắc với 3 cách phát âm khác nhau. Cùng tìm hiểu 3 cách phát âm đuôi -ed và cách ghi nhớ chúng nhé.

 • Quy tắc số 1: Chúng ta phát âm là /id/ khi từ đó kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/. Bạn có thể đọc chúng là tắt /t/ điện /d/ để dễ nhớ hơn.
 • Quy tắc số 2: Chúng ta phát âm là /t/ khi từ đó kết thúc bằng các âm /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/. Đọc câu sau để có thể ghi nhớ chúng dễ hơn khi /k/, sang /ʃ/ sông /s/ phải /p/ chờ /tʃ/ fà /f/.
 • Quy tắc số 3: Chúng ta phát âm là /d/ đối với những âm còn lại.

Phat Am Ed

Cách phát âm -ed

Bài tập bổ sung

Câu 1:                 A. signed                     B. shared                      C. shouted                    D. stayed

Câu 2:                 A. occurred                 B. pointed                      C. cycled                      D. played

Câu 3:                 A. wanted                   B. cried                          C. seemed                    D. rained

Câu 4:                 A. attained                  B. resolved                    C. disused                     D. decreased

Câu 5:                 A. talked                     B. missed                       C. learned                     D. watched

Câu 6:                 A. handicapped          B. advantaged                C. organized                D.compromised

Câu 7:                 A. compromised         B. revised                       C. assessed                  D. advised

Câu 8:                 A. laughed                  B. thanked                      C. cooked                     D. belonged

Câu 9:                 A. beloved                  B. observed                    C. interrupted                D. succeeded

Câu 10:               A. expelled                 B. involved                      C. proposed                  D. furnished

Câu 11:               A. loved                      B. coughed                      C. appeared                  D. agreed

Câu 12:               A. stopped                 B. decided                        C. worked                      D. washed

Câu 13:               A. climbed                 B. failed                             C. laughed                    D. saved

Câu 14:               A. warned                  B. decided                         C. sacred                      D. hatred

Câu 15:               A. concerned             B. cleaned                         C. learned                     D. opened

Câu 16:               A. established            B. destroyed                      C. encouraged              D. remembered

Câu 17:               A. played                   B. planned                          C. cooked                     D. lived

Câu 18:               A. wicked                  B. shocked                          C. ragged                     D. legged

Câu 19:               A. mended                B. faced                               C. objected                  D. waited

Câu 20:               A. coached               B. needed                            C. wanted                    D. beloved

Đáp án:

1C 2B 3A 4C 5C 6A 7C 8D 9B 10D
11B 12B 13C 14B 15C 16A 17C 18B 19B 20A

Những điều cần lưu ý khi làm dạng bài phát âm

Để làm tốt dạng bài này các em nên học cẩn thận phần nghĩa và phần phát âm của từ vựng khi học. Một số điểm cần lưu ý như sau:

 • Không nên sử dụng thói quen phát âm tiếng Việt vào phát âm các từ tiếng Anh.

Ví dụ: coat trong tiếng Anh được phát âm là /kəʊt/ chứ không đọc là “Coát” như trong tiếng Việt

 • Không áp dụng các đọc của các từ chúng ta đã biết vào phát âm các từ mà chúng ta chưa biết

Ví dụ: Face /feɪs/ khác với từ Surface được phát âm là /ˈsɜː.fɪs/

 • Bên cạnh đó có nhiều trường hợp ngoại lệ, vì vậy khi làm bài phải vô cùng cẩn thận. Các em nên tra từ điển nếu không chắc chắn về cách đọc để tránh phát âm sai.

Ví dụ: từ wicked mặc dù kết thúc từ là âm /k/ thế nhưng đuôi -ed lại không được phát âm là /t/. Mà nó lại phát âm là /id/ và được phát âm như sau /ˈwɪk.ɪd/

Tương tự với từ beloved được phát âm là /bɪˈlʌv.ɪd/

Lưu ý: ragged, legged,…

Phương pháp cải thiện điểm số khi làm dạng bài phát âm

 • Cần ôn tập cẩn thận cách phát âm của các nguyên âm và phụ âm. Bởi trong các từ khác nhau, mặc dù cùng một nguyên âm hoặc phụ âm nhưng lại có cách phát âm khác nhau.
 • Một số từ có âm câm thì cần xác định âm đuôi cẩn thận để phát âm cho đúng.

Ví dụ: climbed mặc dù kết thúc là âm “b” nhưng nó lại là âm câm thế nên từ này được phát âm là /klaɪmd/

Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi về dạng bài phát âm -s, -es, -ed mà Minh Trang và luyện thi tiếng Anh THPT vừa chia sẻ đến bạn sẽ giúp bạn vững tin hơn trong việc ôn tập. Chúc các bạn sẽ có một mùa thi thật đáng nhớ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *